KRACHTEN BUNDELEN

VERWIJSINDEX ZEELAND

Niet iedereen is een Guus geluk, voor sommige mensen komt de hulp te laat. Tijd om de krachten van alle professionals over heel Nederland te bundelen! De Verwijsindex is een digitaal systeem waarin professionals een signaal afgeven dat ze betrokken zijn bij een cliënt. Dankzij de Verwijsindex blijft iedereen in beeld en kunnen de professionals onderling afstemmen om de cliënt de best mogelijke ondersteuing te bieden.

WAT BETEKENT DAT VOOR MIJ?

Hoe werkt het?
Wanneer er twee signalen vanuit verschillende organisaties in de Verwijsindex binnenkomen, ontstaat er in het systeem een ‘match’. De betrokken professionals ontvangen dan automatisch een e-mail waarin staat dat ook een andere professional ondersteuning biedt. Zo kunnen zij contact met elkaar opnemen voor verdere afstemming.

Welke informatie wordt gedeeld?
De Verwijsindex houdt alleen bij of meerdere professionals op hetzelfde moment bij iemand betrokken zijn, en wie die professionals zijn. De enige informatie die wordt bijgehouden is de naam, het geslacht en geboortedatum van de cliënt, alsook de gegevens van de professional. Wat er precies aan de hand is, of waarom een professional betrokken is, wordt niet in de Verwijsindex vermeld.

Overleggen de professionals eerst met mij?
Voordat de professionals contact met elkaar opnemen, is er toestemming nodig van de cliënt en/of de ouders om inhoudelijke informatie uit te mogen wisselen. Mondelinge toestemming is hierbij voldoende, bijvoorbeeld in een telefoongesprek. Samen wordt er overlegd welke informatie er wordt uitgewisseld en met welk doel dat gebeurt.