KRACHTEN BUNDELEN

VERWIJSINDEX ZEELAND

De Verwijsindex is een digitaal systeem waarin professionals een signaal afgeven dat ze betrokken zijn bij kinderen en jongeren tot 23 jaar. Dankzij de Verwijsindex blijft iedereen in beeld en kunnen de professionals onderling afstemmen om u en uw kind de best mogelijke ondersteuning te bieden.

Help Guus, help Guusje en help mede professionals, zoals leraar Guus, die moeite heeft met het in kaart brengen van betrokken organisaties. Doe het voor Guus.

WAT BETEKENT DAT VOOR MIJ?

Hoe werkt het?
Wanneer er twee signalen vanuit verschillende organisaties in de Verwijsindex binnenkomen, ontstaat er in het systeem een ‘match’. De betrokken professionals ontvangen dan automatisch een e-mail waarin staat dat ook een andere professional ondersteuning biedt. Zo kunnen zij contact met elkaar opnemen voor verdere afstemming. Uiteraard speelt ook u hierin een rol!

Overleggen de professionals eerst met mij?
Voordat de professionals contact met elkaar opnemen, is er toestemming nodig van de cliënt en/of de ouders om inhoudelijke informatie uit te mogen wisselen. Mondelinge toestemming is hierbij voldoende, bijvoorbeeld in een telefoongesprek. Samen wordt er overlegd welke informatie er wordt uitgewisseld en met welk doel dat gebeurt.

Wie heeft er toegang?
De verwijsindex is alleen toegankelijk voor professionals die toestemming hebben gekregen om met dit systeem te werken. De gegevens van uw kind zijn enkel zichtbaar voor de betrokken professionals. U kunt bezwaar maken tegen de registratie of vragen om inzage, een kopie of correctie van uw gegevens.