Verhalen achter de Verwijsindex

De Verwijsindex is voor professionals uit verschillende werkgebieden: onderwijs, gezondheidszorg, welzijn en veiligheid. Van  leerplichtambtenaren en (huis)artsen tot maatschappelijk werkers en wijkteams. Lees hieronder de verhalen van deze professionals:

Rose-Marie Bodbijl
Intern begeleider O.B.S De Inktvis

Rose-Marie Bodbijl is Intern begeleider bij O.B.S  De Inktvis in Dirksland. Via de gemeente is O.B.S De Inktvis en in het bijzonder Rose-Marie in aanraking gekomen met de verwijsindex. Door middel van een informatiebijeenkomst is het onder de aandacht gebracht bij intern begeleiders en aandachtsfunctionarissen. Na de informatiebijeenkomsten die georganiseerd zijn is de Verwijsindex in de gehele gemeente geïmplementeerd, door middel van een protocol/stappenplan.

Drempel weggenomen
Voor de implementatie was er nog een drempel bij professionals, organisaties en de ouders. Vanuit de gemeente is er informatie verstrekt in de regionale krant en hebben de scholen hierover gecommuniceerd. Hierdoor werd de drempel om ermee te werken grotendeels weggenomen.

‘Als niet alle partijen gebruik maken van de Verwijsindex streven we ons doel voorbij!’

Gemis
Rose-Marie geeft aan dat het een gemis is dat niet alle partijen betrokken zijn bij de Verwijsindex. ‘Hierdoor streven we ons doel voorbij. Het is bedoelt voor het hele land.’ Wanneer er twee signalen vanuit verschillende organisaties in de Verwijsindex binnenkomen, ontstaat er in het systeem een ‘match’. De betrokken professionals ontvangen dan automatisch een e-mail waarin staat dat ook een andere professional ondersteuning biedt. Zo kunnen zij contact met elkaar opnemen voor verdere afstemming. Ouders worden daar ook bij betrokken. Het voorkomt grotendeels dat hulpverleners/ ondersteuners langs elkaar werken. De kinderen blijven ook na een verhuizing in beeld.

In gesprek met
De afgelopen jaren staat er jaarlijks een gemeenschappelijke dag op de planning, geïnitieerd door de gemeente, waarin alle betrokken partijen in gesprek gaan met elkaar. Deze dag is bedoeld als inspiratiedag. Hierin komen nieuwe ideeën, workshops, voordelen en elkaars ervaringen aan bod. Volgens Rose-Marie is dit een aanrader voor elke gemeente en is zo’n dag erg vruchtbaar, mits deze goed wordt afgestemd op de verschillende gebruikers van de VIR.

 

Mark Draaijer
Procescoordinator Sociaal Domein, Gemeente Tholen

Mark Draaijer is procescoordinator Sociaal Domein bij Gemeente Tholen. Mark is betrokken bij de Verwijsindex vanuit zijn functie en eerdere werkervaringen.

 

 

​’Vanuit ervaring met de Verwijsindex kan ik zeggen dat het alleen maar een meerwaarde is!’​ 

 

 

​Actief gebruik binnen Gemeente Tholen​
‘Vanaf 2016 is Gemeente Tholen actief gestart. Na deze start in 2016 zijn we de jaren daaropvolgend actief scholen gaan bezoeken. Hier heb ik samen met Jorien, procescoordinator GGD Zeeland, de Verwijsindex uitgelegd en vooral laten zien welke meerwaarde het heeft als iedereen hierbij betrokken is. Dit heeft opgeleverd dat veel scholen in de Gemeente Tholen de Verwijsindex actief gebruiken.’​​

 

Volgens Mark is het lastig om alle partijen betrokken te krijgen en te behouden in een gemeente. ‘Vanuit de gemeente blijf ik er constant op hameren dat de meeste successen worden behaald als iedereen de Verwijsindex actief gebruikt. Ik blijf het warm houden en benoem het bij overleggen!’​ 

 

 ​Over de grens​
Mark geeft aan dat de Verwijsindex verder gaat dan de provincie Zeeland. ‘Het is een samenwerking binnen het hele land.’  Zo is er een casus binnen de Gemeente Tholen voorgevallen, wat verder ging dan de provincie Zeeland. In deze casus is er een gezin verhuist, vanuit een andere gemeente naar Tholen. Er waren zorgen over dit gezin door meerdere betrokke partijen en dit is opgenomen in de Verwijsindex. Vanuit een andere provincie werd een signaal afgegeven . Betrokken partijen, binnen deze provincies, zijn samen om de tafel gaan zitten om een plan op te stellen. ‘Door middel van de Verwijsindex was deze casus binnen onze gemeente eerder bekend en konden wij zorgen voor een goede afstemming. Zo konden we verder gaan in plaats van overnieuw beginnen!’​

 

 

 

Adrianne Neele
Intern begeleider CBS Het Kompas
 

 

Adrianne Neele is intern begeleider bij CBS Het Kompas. CBS Het Kompas is actief betrokken bij de Verwijsindex en Adrianne is verantwoordelijk voor het bijhouden hiervan. Vanaf begin 2018 is CBS Het Kompas aangesloten bij de Verwijsindex. Adrianne heeft zelf kennis gemaakt met de Verwijsindex en wilde hier als school bij aansluiten. ‘Ik heb het idee om bij de Verwijsindex aan te sluiten voorgelegd tijdens een bijeenkomst en zelf contact gezocht met procescoordinator: Jorien van de Flier.’  

 

​’Het systeem werkt goed en je bent snel op de hoogte van eveventuele matches!’​ 

 

Niet alle organisaties betrokken
Volgens Adrianne is het idee achter de Verwijsindex erg goed en worden signalen van andere betrokken organisaties snel afgegeven. ‘Ondankss de goede werking van het systeem werkt de Verwijsindex nog niet optimaal. Simpelweg omdat niet alle organisaties betrokken zijn en actief registreren. In sommige gevallen weet ik vanuit mijn contacten dat organisaties betrokken zijn bij een casus. Toch krijg ik vanuit de Verwijsindex geen match, wat betekent dat lang niet iedereen zich als organisatie heeft aangemeld. Dat is erg jammer en zorgt ervoordat het niet optimaal gebruikt kan worden.’ 

 

Afspraken
Bij CBS Het Kompas is er goed geregeld hoe ze te werk gaan met de Verwijsindex. Er is besproken wanneer bepaalde casussen worrden opgenomen in de Verwijsindex, wat hierin het proces is en wie hier verantwoordelijk voor is. Door dit op te nemen in een document en dit te evalueren is het voor iedereen binnen een organisatie duidelijk hoe er wordt omgegaan met de Verwijsindex. ‘Een aanrader!’

 

‘Mijn wens is meer betrokkenheid vanuit alle zorgorganisaties in Zeeland. Ook een actieve deelname van huisartsen is erg gewenst!’